Ekoskola

Ekoskolas tēma – ŪDENS

  1. Ievads tēmā

Lai arī Latvijā nav vietu, kur mēs varētu izsmelt dzeramā ūdens krājumus, ir vērts ūdeni taupīt, lai samazinātu tā iegūšanai nepieciešamo enerģiju. Tāpat svarīgi izpētīt, vai skolas radītie notekūdeņi tiek pietiekami attīrīti pirms ūdens atkal nonāk dabā.

  1. Katra skolēna, pedagoga un vecāka izvērtējums

Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa:

1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi)

 

Aptaujā piedalījās 22 skolēni no 7.-9.klasei un 6 pedagogi.  Aptauja tika veikta marta mēnesī, saistībā ar starptautisko Ūdens dienu.

Ar anketas rezultātiem var iepazīties šeit…..

————————————————————————————————————————-

          Valles pamatskolas – Ekoskolu Vides ietekmju novērtējuma forma 2020./2021.m.g.

           Ar novērtējumu var iepazīties šeit….

         —————————————————————————————————————————-

        Novembris: Rīcības dienu akcija: 5.11. 2020. pie Valles pagasta veikala:

        Gatavojieties Rīcības dienām, notika arī  šādi: skolēns vaicā, ko darīt, ja šim neatliek laika?

        Atbildēju vienkārši: uzzīmē trīs piena pakas, un vienu nosvītro!

        Uzraksti jautājumu – domā, vai to visu varēsi izlietot?

        Pēc tam tika iepazīstināta arī visa skola ar šiem Ekoskolas padomes izveidotajiem materiāliem.

        Apskatīties var šeit….

       ———————————————————————————————————————-

      Pēc Eko skolas sertifikāta saņemšanas – foto skola pagalmā. 24.09.2020.

    

   —————————————————————————————————————————

Esam sākuši līdzdarboties vides izglītības programmā – Ekoskola

2019./2020. mācību gada tēma: Atkritumi

Ekoskolas mērķi

  • Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam.
  • Pēc iespējas 1) samazināt-> 2) atkārtoti izmantot -> 3) pārstrādāt/šķirot skolas radītos atkritumus (tieši šādā secībā).
  • Nostiprināt bērnu un skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā.
  • Veikt pasākumus, lai Ekoskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu.

 

Valles pamatskolas skolēnu

Ekopadomes sastāvs

2019./2020.m.g.

Klase

Vārds

Uzvārds

6.kl.

Jēkabs

Zvejnieks

7.kl.

Ramona

Zālmane

7.kl.

Līva

Brazauska

7.kl.

Toms

Eriņš

8.kl.

Jānis

Šukelis

8.kl.

Krišjānis

Skosa

8.kl.

Emīls

Siljānis

8.kl.

Annija Anna

Arāja

9.kl.

Lilita

Ķikure

9.kl.

Amanda

Bartkeviča

8.kl.

Kristers Kārlis

Kreimanis

 

Gita

Eriņa