Kontakti

                                         Valles pamatskola

Rīgas iela 4
Valle, Valles pagasts,
Bauskas novads, LV-5106
Mājaslapa: www.vallesvsk.lv
E-pasts: valle.skola@vecumnieki.lv

Tālrunis: +371-65152856

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība

Reģ.nr: LV90009116223

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novadā, LV-3901

Norēķina konts: LV50TREL9802589008000

Banka: Valsts Kase

Bankas BIC: TRELLV22

 

Preču saņēmējs:

Valles pamatskola reģ. Nr. 90009116223

Adrese: Rīgas iela 4, Valle,

Bauskas novads LV-5106

 

Skolas ziedojuma konts:

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV 29HABA0551029565871.

 

 

 

 
 
Skolas direktors: Jānis Viegliņš, +371-26401908
 Lietvede: +371-65152856
Grāmatvede: +371-63976575

Mūs var atrast arī kartē! Uzklikšķini!


          Skatīt lielāku karti