Kontakti

Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola

Reģistrācijas numurs: 90009125813

Valles vidusskola
Valle, Valles pagasts,
Vecumnieku novads, LV-5106
Mājaslapa: www.vallesvsk.lv
E-pasts: valle.skola@vecumnieki.lv

 
A/S Swedbank, Kods: HABALV22
Konta nr.: LV46HABA0551026091898
Ziedojuma konts: LV29HABA0551029565871
 
Skolas direktore:
Gita Eriņa – +371-29165318
 Lietvede/Fax: +371-65152856
Grāmatvede: +371-65152845

Mūs var atrast arī kartē! Uzklikšķini!


          Skatīt lielāku karti