Atbalsta personāls

 

 

Renārs Sprancis

 

 

Sociālais pedagogs

 

Pirmdien 9:00 – 16:00

Indra Ešenvalde

 

 

Izglītības psihologs

 

Ceturtdien 8:50 – 15:00

 

Dace Anna Zvaigzne

 

 

Logopēds/speciālais pedagogs

 

Pirmdien 8:50 – 12:00

 

Sintija Kreimane

 

Pedagogs karjeras konsultants/ bibliotekāre

 

Pirmdien 8:00 – 17:00

Otrdien 14:00- 16:00

Ceturtdien 12:00 – 16:00