Sadarbības partneri

Bauskas novada pašvaldība

Vecumnieku pagastu apvienība

SIA “Mikrotīkls” 2018. gada februārī ir dāvinājis skolai bezvadu datu pārraides tīkla ( WiFi ) un lokālā datortīkla komunikāciju aparatūru.

Kontaktpersona: Gita Eriņa

 

Sadarbība ar SWEDBANK programmā „Dzīvei gatavs”. Bankas ekspertu izglītojošas lekcijas un diskusijas par finanšu aktualitātēm Latvijā, mācot skolēniem ekonomiskas saimniekošanas pamatprincipus.

Kontaktpersona: Sintija Kreimane

 

Sadarbība ar LATVIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN MENEDŽMENTA AKADĒMIJU projekta ESI LĪDERIS ietvaros.

Programma “Starts” 7.- 9.klašu skolēniem virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

 

Kontaktpersona: Sintija Kreimane

   

Sadarbība ar LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRU tiek īstenota ar mērķi popularizēt un radīt interesi par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarēm un veidot skolēniem izpratni par nozaru darbību, īpatnībām un tradīcijām.

 

Kontaktpersona: Sintija Kreimane

 

 

 

 

 

Sadarbība ar SIA “Florabalt” tiek īstenota ar mērķi motivēt skolēnus labākiem mācību sasniegumiem.

 

Kontaktpersona: Gita Eriņa

 

   

Sadraudzība sākumskolas skolēniem ar Biržu rajona Papilio pamatskolu Lietuvā.

 

Kontaktpersona: Gita Eriņa

 

 

Z/S Ziliņi

 

Sadarbība ar z/s “Ziliņi” ar mērķi pilnveidot skolas vidi un motivēt skolēnus labākiem sasniegumiem sportā.

 

Kontaktpersona: Gita Eriņa

 

 

Z/ S Kristāli

 

Sadarbība ar z/s “Kristāli” ar mērķi pilnveidot skolas vidi un motivēt skolēnus labākiem sasniegumiem sportā.

 

Kontaktpersona: Gita Eriņa

 

LIZDA

 

Sadarbība ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību.

 

 

 

Kontaktpersona: Alda Zālmane