Saimnieciskie darbinieki

Zita Smalganoviča

Grāmatvede

Astrīda Celmiņa

Lietvede-kasiere

Dace Noreika

Skolas dežūrapkopēja

Rita Kožemjakina

Pavāre

Ilze Vaļūne

Pavāre

Skaidrīte Baturoviča

Veļas pārzine

Vaira Kuzmina

Apkopēja

Inese Rekoviča

Apkopēja

Benita Zemoviča

Apkopēja

Inese Niedra Apkopēja