Saimnieciskie darbinieki

Ziedonis Jankužs

Direktora vietnieks saimnieciskos jautājumos

Anita Zaļaiskalne

Grāmatvede

Astrīda Celmiņa

Lietvede-kasiere

Jānis Jasūns

Palīgstrādnieks

Rita Kožemjakina

Pavāre

Ilze Vaļūne

Pavāre

Tatjana Kļaviņa

Pavāre

Ruta Cinovska

Nakts aukle

Inese Zalaka

Apkopēja

Benita Zemoviča

Apkopēja

Nataļja Veismane

Apkopēja

Vaira Kuzmina

Apkopēja

Dace Noreika

Skolas dežūrapkopēja

Skaidrīte Baturoviča

Veļas pārzine

Aija Skosa

Kultūras darba organizatore

Ēriks Ķikurs

Skaņu operators

Ina Lukjaņina

Sporta organizatore

Aina Vovere

Ansambļa vadītāja