Saimnieciskie darbinieki

 

Nr.

 

 

Vārds, uzvārds

 

Amats

 1. Aivars Skāmanis Saimniecības pārzinis
2. Astrīda Celmiņa Lietvede
3. Rita Kožemjakina Pavāre
4. Ilze Vaļūne Pavāre
5. Dace Noreika Dežūrapkopēja
6. Benita Zemoviča Apkopēja
7. Inese Niedra Apkopēja
8. Inese Rekoviča Apkopēja sporta hallē
9. Daiga Grīsle Sētniece, apkopēja