Skolotāji

 

Vārds, uzvārds Mācību priekšmeti

Gita Eriņa

Direktore, vizuālās mākslas skolotāja

Daina Trantovska

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ligita Arāja

Matemātikas, informātikas skolotāja

Skaidrīte Baturoviča

Vēstures skolotāja

Alda Zālmane

Matemātikas, fizikas skolotāja

Aina Vovere

Mūzikas skolotāja

Ildita Jansone

Skolotāja palīgs

Brigita Sudrabiņa

1. un 3. klases audzinātāja

Regīna Polāne

2. klases audzinātāja

Rita Zvirbule

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sintija Kreimane

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja, bibliotekāre

Dace Anna Paegle

Logopēde, speciālā pedagoģe

Marita Krasovska

Ķīmijas skolotāja

Inga Zvilna

Dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas un veselības mācības skolotāja

Gints Lācis

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Jolanta Ģeķe

Angļu valodas skolotāja

Lolita Silakatiņa

Rolands Plēsnieks

Jānis Viegliņš

Administrācija un tās pieņemšanas laiki:

Administrācijas persona Pieņemšanas laiki
Direktore              Gita Eriņa  Pirmdien no plkst. 9.00-11.00

Ceturtdien no plkst. 14.00-16.00