Skolotāji

Vārds, uzvārds Mācību priekšmeti
Gita Eriņa Direktore, vizuālās mākslas skolotāja
Daina Trantovska Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ligita Arāja Matemātikas, informātikas skolotāja
Skaidrīte Baturoviča Vēstures skolotāja
Gita Briņķe Sporta skolotāja
Lidija Bērziņa Krievu valodas skolotāja
Ildita Jansone 2. klases audzinātāja
Gunta Kupčiūne 3. un 4. klases audzinātāja
Regīna Polāne 1. klases audzinātāja
Rita Zvirbule Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Sintija Kreimane Mājturības un tehnoloģiju skolotāja, bibliotekāre
Dace Anna Paegle Logopēde, speciālā pedagoģe
Marita Krasovska Ķīmijas skolotāja
Inga Zvilna Dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas un veselības mācības skolotāja
Gints Lācis Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Jolanta Ģeķe Angļu valodas skolotāja
Aina Vovere Mūzikas skolotāja
Alda Zālmane Matemātikas, fizikas skolotāja
Brigita Sudrabiņa Skolotāja palīgs

Administrācija un tās pieņemšanas laiki:

Administrācijas persona Pieņemšanas laiki
Direktore              Gita Eriņa  Pirmdien no plkst. 9.00-11.00

Ceturtdien no plkst. 14.00-16.00