Skolotāji

 

Skolotāji, skolas administrācija un tās pieņemšanas laiki:

 

Nr.

 

 

Vārds, uzvārds

 

Amats

1. Jānis Viegliņš Direktors
2. Regīna Polāne Skolotāja, sākumskola
3. Ildita Jansone Skolotāja, sākumskola, direktora vietniece izglītības jomā
4. Dina Godļevska Skolotāja, sākumskola
5. Gunta Kupčiuna Skolotāja, dabaszinības, krievu valoda
6. Rolands Plēsnieks Skolotājs, sports un veselība
7. Rita Zvirbule Skolotāja, latviešu valoda
8. Alda Zālmane Skolotāja, matemātika, fizika, inženierzinātnes
9. Dace Bokta-Rībena Bibliotekāre
10. Dace Anna Zvaigzne Speciālais pedagogs
11. Skaidrīte Baturoviča Skolotāja, vēsture, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla
12. Daina Kundziņa Skolotāja, latviešu valoda
13. Aina Vovere Skolotāja, mūzika
14. Marita Krasovska Skolotāja, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija
15. Jolanta Ģeķe Skolotāja, angļu valoda
16. Lolita Silakaktiņa Skolotāja, krievu valoda
17. Laura Jume Pedagoga palīgs
18. Roberts Otomers Informātika