Skolotāji

 

Administrācija un tās pieņemšanas laiki:

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Mācību priekšmeti
1. Gita Eriņa skolas direktore, vizuālās mākslas skolotāja
2. Sintija Kreimane direktores vietn. izglītības jautājumos, bibliotekāre, karjeras speciāliste, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
3. Regīna Polāne  sākumskolas skolotāja
4. Ildita Jansone skolotāja palīgs, sākumskolas skolotāja, sociālo zinību un dabaszinību skolotāja
5. Daina Kundziņa latviešu valodas skolotāja
6. Rita Zvirbule latviešu valodas un teātra mākslas skolotāja
7. Ligita Arāja krievu valodas, matemātikas un datorikas skolotāja
8. Lolita Silakaktiņa krievu valodas skolotāja
9. Jolanta Ģeķe angļu valodas skolotāja
10. Aina Vovere mūzikas skolotāja
11. Skaidrīte Baturoviča sociālo zinību un vēstures skolotāja, Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotāja
12. Marita Krasovska bioloģijas, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja
13. Alda Zālmane matemātikas un fizikas skolotāja
14. Rolands Plēsnieks sporta un veselības skolotājs
15. Anna Dace Zvaigzne logopēde, speciālā pedagoģe