Tradīcijas

Žetonu vakars katru gadu februāra pirmajā sestdienā.

    Ziemassvētku koncerti.

    Maijā skolas deju svētki.

10.klases uzņemšanas diena vidusskolā.

Mācību ekskursijas.

    Olimpiskās sporta dienas.

    Mātes dienas koncerts.

    Mācībās labāko skolēnu apbalvošana un pieņemšanas organizēšana pie skolas administrācijas.

    Pop iela, Valentīndiena u.c.jauniešu pasākumi.