Vēsture

Valles vidusskolas direktori  

 Valles vidusskolas absolventi

Valles vidusskolas pirmsākumi ir 1878.g.5.novembrī atklātā Pētermuižas pamatskola. Pamazām skola kļuva par šauru un pārāk tālu no centra. 1975.g., kad pabeigta skolas piebūve, 1.septembrī mācības uzsāk 9.klase un skola kļūst par Valles vidusskolu. Valles vidusskolas izveidošanai lieli nopelni ir K.Dronem, J.Elksnim, J.Raubēnam, G.Krastiņam, G.Skujevska.

Skolai ir internāts un skolotājiem dzīvojamā māja “Vēji”.

2008.g. uzcelta jauna un moderna sporta halle. 2011. gadā tika renovēts skolas sporta stadions.

Valles skolas 100 gadu jubilejā kā piemiņas zīmi uzstādīja akmeni “Grāmata”. “No zemes kā spēcīgs asns izaug grāmata un pieliecas pretī. Lapās dažas zīmes no cimdu raksta, no jostas, reizē tāltāla pagātne un blakus esošā mūžīgā bērnība, neviens nebaidās uzlikt šīm lapām roku, pieskarties zīmei un vērties pret austrumiem, kur pakalnā saule lec. Šis akmens skolas durvju priekšā ir kā aicinājums.”