Valles vidusskolas absolventi

Lai redzētu informāciju par absolventiem – uzklikšķiniet uz attiecīgā gadskaitļa….

Gads Izlaidums Absolventu skaits Klases audzinātājs
1978. 1 23 Z. Veļķere, I. Iskrova
1979. 2 22 I. Rubiņa, Z. Gasjūne
1980. 3 24 I. Maldone
1981. 4 16 A. Dementjevs
1982. 5 17 I. Maldone, I. Rubiņa, L. Ostapko
1983. 6 16 O. Dmitrijevs
1984. 7 18 A. Sokolovska
1985. 8 17 I. Maldone
1986. 9 14 U. Zilbereizens, A. Puisītis, O. Dmitrijevs
1987. 10 17 I. Maldone, T. Dementjeva, I. Puniņa
1988. 11 14 A. Kruvesis, G. Viegliņa
1989. 12 12 Z. Veļķere
1990. 13 7 A. Zālmane
1991. 14 4 L. Ostapko
1992. 15 6 I. Iskrova
1993. 16 3 A. Sokolovska
1994. 17 10 R. Polāne, G. Briņķe
1995. 18 9 A. Kampa, G. Viegliņa
1996. 19 12 I. Maldone
1997. 20 7 A. Sausiņa
1998. 21 14 Z. Veļķere
1999. 22 12 M. Kruvese, A. Zālmane
2000. 23 15 A. Sokolovska
2001. 24 17 G. Kupčiuna
2002. 25 14 L. Ostapko
2003. 26. 20 G. Viegliņa
2004. 27. 10 A. Sokolovska
2005. 28. 10 G. Briņke
2006. 29. 14 A. Zālmane
2007. 30. 16 I. Zvilna
2008. 31. 4 R. Zvirbule
2009. 32. 11 Z. Veļķere
2010. 33. 8 A. Zālmane
2011. 34. 18 G. Drezova
2012. 35. 11 A. Zālmane
2013. 36. 9 G.Eriņa
2014. 37. 8 G. Briņke
2015. 38. 7 J. Ģeķe
2016. 39. 5 S. Baturoviča
2017. 40.  9  S. Kreimane
2018. 41.  
2019. 42.  
2020. 43.  
2021. 44.  
2022. 45.  
2023. 46.