Valles vidusskolas direktori

Vasilijs Iskrovs
1975.- 1978.g.
Pēteris  Vucenlazdāns
1978.- 1982.g.dec.
Aleksandrs Dementjevs
1982.g.dec.-1986.g.
Aija Tukiša
1986.-1988.g.
Valentīna Vasiļjeva
1988./1989.m.g.
Aigars Kruvesis
1989.- 1998.g.
Ausma Šukele
1998.- 2004.g.
Kārlis Rihters
2004./2005.m.g.
Inga Petruševska
2005.- 2009.g.
Česlavs Batņa
2010.g. 4.janv.- 2012.g.aug.
Gita Eriņa
no 2012.gada sept. – 2023.g.jūn.

Jānis Viegliņš                                                                                                                                        no 2023. gada 25. aug.