Valles vidusskolas direktori

Vasilijs Iskrovs
                    1975.- 1978.g.
Pēteris  Vucenlazdāns
                   1978.- 1982.g.dec.
Aleksandrs Dementjevs
                  1982.g.dec.-1986.g.
Aija Tukiša
                  1986.-1988.g.
Valentīna Vasiļjeva
                  1988./1989.m.g.
Aigars Kruvesis
                  1989.- 1998.g.
Ausma Šukele
                  1998.- 2004.g.
Kārlis Rihters
                  2004./2005.m.g.
Inga Petruševska
                  2005.- 2009.g.
Česlavs Batņa
                 2010.g. 4.janv.- 2012.g.aug.
Gita Eriņa
                no 2012.gada sept.