Pašpārvalde

Valles vidusskolas skolēnu pašpārvaldes sastāvs, 2017./2018.m.g.

1.Krista Kanopa

2.Linda Eriņa

3.Lilita Ķikure

4.Vineta Grūbe

5.Agnese Kļaviņa