Projekti

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Karjeras attīstības atbalsta pasākums vecākiem – “Kā palīdzēt bērniem izvēlēties nākotnes profesiju?”

“Latvijas skolas soma”

Karjeras meistarklase “Līdera panākumu atslēgas”

Nodarbību cikls „Esi līderis karjerā un dzīvē”

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001

Projekts: “Piens un augļi skolām”

Atbalsts karjeras izglītībā