Karjeras projekts: “Ražots Latvijā!”

Skolēni iepazīst Latvijas uzņēmumus

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 8.3.5.0/15/I/001 ietvaros, 15.aprīlī Valles vidusskolas 4. un 5. klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums “Ražots Latvijā ”. Skolēni devās izzinoši izglītojošā mācību ekskursijā uz Baldones novadu, apmeklēja Latvijas uzņēmumu – Baldones observatoriju, kurā iepazina astrofizikas jomu un tās attīstības iespējas Latvijā. Skolēni iepazina astronomijas fiziķa profesiju, darba vidi, aprīkojumu un nepieciešamajām profesijām un to apguves un karjeras izaugsmes iespējām.

Skolēni iepazinās ar uzņēmuma vēsturi, attīstību, ikdienas darbu, darba vidi, pienākumiem, profesiju daudzveidību un veica gan individuālus, gan kopīgus komandu uzdevumus. Gida pavadībā tika veikta observatorijas apskate, kuras laikā zvaigžņu pētnieki skolēnus iepazīstināja ar Saules sistēmas planētām, tika apskatītas zvaigznes un zvaigžņu kopas un lielākais teleskops Baltijā, ar kuru observatorijas darbinieki strādā nakts tumšajās stundās. Ekskursijas gaitā tika uzzināts kādās augstskolās un kā zvaigžņu pētnieki apguvuši profesiju, kādus darbarīkus lieto ikdienas darbā un kādas prasmes nepieciešamas labam profesionālim. Pēc kosmiskās telpas izpētes radošajās darbnīcās skolēni iepazinās ar ķīmiķa un fiziķa profesiju, attīstot savas prasmes „Kosmisko ziepju” darbnīcā, kur katrs sev izgatavoja ziepes. Savukārt, ķīmijas un fizikas zināšanas nācās pielietot dažādu kopīgu radošo uzdevumu veikšanai.

 

Sintija Kreimane, pedagogs karjeras konsultants