“Latvijas skolas soma”

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise Valles vidusskolā

Programma „Latvijas skolas soma” ir valsts finansēta atbalsta programma, kuras mērķis ir nodrošināt iespēju valsts noteiktā mācību satura īstenošanas gaitā skolēniem klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, kā arī iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Valles pamatskolā 2021.gadā tika īstenoti sekojoši pasākumi projekta ietvaros:

 

 

Koncertlekcija “Mūsu mestro. Raimonds Pauls.”

Koncertlekcija “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”

Skolēni iepazīst kino mūzikas vēsturi

Koncertlekcija “Sprādziens mūzikā”

 

 

Sintija Kreimane,

Valles pamatskolas skolotāja