Pašdarbības kolektīvi

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Valle”, vadītāja – Astrīda Cemiņa

Senioru deju kolektīvs “senValle”, vadītāja – Astrīda Celmiņa