Skolas jaunumi

Valles pamatskolas Zinību diena 2020. gada 1. septembrī

  • Plkst. 9.00 Svētku līnija skolas pagalmā
  • Plkst. 9.40 Svinīgā klases stunda – savās klašu telpās, ( šoreiz, bez vecāku klātbūtnes, izņemot vienu no vecākiem 1.klasē.)
  • No plkst. 10.30 mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā 4.-9.klasei.
  • Skolēni un vecāki skolas pagalmā pulcējas norādītajās vietās;
  • Ievērojot valstī noteiktos distancēšanās un epidemoloģiskās drošības pasākumus, (MK noteikumi Nr. 360) VECĀKIEM IEEJA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ NAV ATĻAUTA, izņemot 1.klases skolēna vienu no vecākiem.