Projekta „Esi līderis” aktivitātes mūsu skolā

Projekta „Esi līderis” aktivitātes mūsu skolā

 

“Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem no 163 skolām iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projektā jau vairākus gadus piedalās Valles vidusskolas skolēni.

Projekta „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Projekta ietvaros trešo gadu mūsu skolā 7.-9.klašu skolēni apgūst interešu izglītības programmu “Starts”. Programmas ietvaros ir konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesa spēles, prakses zināmos Latvijas uzņēmumos un vēl daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā. 

Programma “Starts” skolēniem tiek piedāvāta paralēli pamatskolā apgūstamajiem priekšmetiem skolā, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

12.oktobrī Rīgā notika projekta „Esi līderis” 1.Parlamenta sēde, kurā piedalījās mūsu skolas izvirzītie kandidāti: Linda Eriņa, Lilita Ķikure un Kārlis Kristers Kreimanis. Parlamentārieši apmeklēja Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, kur notika diskusija „Kā motivēt jauniešus piedalīties konkursos un aktivitātēs projekta ietvaros”, piedalījās projekta parlamenta vēlēšanās. Jaunieši devās ekskursijā uz LR Ministru kabinetu, kur iepazinās un redzēja klātienē mūsu Latvijas valsts valdības darbu.

 

Sintija Kreimane,

projekta „Esi līderis” skolotāja