Valles skolas 55. gadu jubileja

Valles skola gaida visus absolventus, bijušos skolotājus un darbiniekus uz tikšanos skolas jubilejas salidojumā “Valles skolai 55” 2019.gada 24.augustā.

• No plkst. 16:00 dalībnieku reģistrācija, skolas apskate

• Plkst.18:00 Svētku koncerts, apsveikumi

• Plkst. 20:00 Svētku balle kopā ar Mariku un Druvi no Kokneses un DJ Ivaru.

Vakara gaitā atkalredzēšanās prieks, atmiņu stāsti, mazi un lieli pārsteigumi.

Darbosies foto studija un bufete.

Dalības maksa – ziedojums 5,00 EUR Uz tikšanos salidojumā!