Zinību diena

Valles pamatskola aicina skolēnus un viņu vecākus

uz 2019./2020. m. g. pirmo skolas dienu 2019.gada 2.septembrī

               

Dienas kārtība:

  • Plkst.9.00 – svētku līnija
  • Plkst.9.40 – skolēnu tikšanās ar klases audzinātājiem
  • Plkst.10.30 – grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā 

 

 

Skolas administrācija